Het Enige Unieke Veilige Freeflight Papegaaienhotel van Nederland!

MERO PAPEGAAIENHOTEL

Outdoor vliegruimte

Verblijf met liefde

All-in-one

MERO Papegaaienhotel

Uniek in Nederland, Interne opname voor kromsnavels

Gedragstherapie met eerst opname voor observatie bij ons intern.

Totaal nieuw concept voor papegaaien met een probleemgedrag!!!!!

Dit concept is   ontstaan doordat er in het hotel veel eigenaren komen met een probleem gedrag. En daar vragen over hebben.

Elke kromsnvavel heeft een eigen karakter en doordat hij langere tijd bij mij in het hotel is kan ik de eigenaren al tips en tricks meegeven.

Zelf werk  ik 7 dagen in de week met kromsnavels van alle soorten, ik denk dan ook vaak Out Off The Box. Elke vogel heeft dan ook een eigen aanpak nodig.

Ik bied een compleet pakket aan voor uw kromsnavel die een probleemgedrag vertoont.

Het opnemen en behandelen van gedragsproblemen bij papegaaien is een belangrijk aspect van het zorgen voor deze huisdieren. Gedragsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder verveling, stress, gezondheidsproblemen, gebrek aan sociale interactie of onjuiste opvoeding.

Een complete behandeling is een kortdurende opname in ons hotel voor papegaaien.

Deze opname duurt circa 2 à 3 weken.

Dit is een observatieperiode om te kunnen beoordelen wat er zoal speelt.
Deze nieuwe therapieaanpak is verdeeld in drie blokken, waarin de papegaai eerst 2 à 3 weken bij ons “Papegaaienhotel Mero” in Boven-Leeuwen intern komt.

Hier kan de papegaai spelen, klimmen slopen en foerageren e.d.

Ik zal tijdens dit proces alles goed observeren. Hierna gaat de papegaai weer naar huis. Daarna zal ik bij de eigenaar thuis langsgaan om te analyseren wat er in de huiselijke sferen gebeurt en afspeelt.

Uiteraard moet de papegaai wel getest zijn op de 4 ziektes (PDD, PBFD, CHLAMYDIA EN POLYOMA) voor het behandelplan die bij ons intern plaats zal vinden.

Eerste periode:

De eerste periode zal starten in ons hotel, 2 à 3 weken gebruik ik om zelf de problemen te analyseren en te herkennen; tevens zie. ik dan ook hoe de papegaai reageert op andere benaderingen en prikkels.

Tweede periode:

Is een periode thuis.

In deze periode ga je in huis aan de slag met de eventuele verandering die al in gang is gezet bij ons in het hotel.

Je staat als eigenaar stil bij wat al bereikt is of wat er nog moet veranderen?

In deze periode zal ik de eigenaren vragen filmpjes te maken van de actie en reactie.
Dit filmmateriaal neem ik dan ook door als ik langskom in de derde periode.

Derde periode:
Ik kom een huisbezoek brengen en zal dan ter plaatste observeren en analyseren, hoe de papegaai en de eigenaar reageren op bepaalde prikkels en activiteiten.
Hier zal ik dan ook het gemaakte beeldmateriaal van jullie bij betrekken.

Met deze gegevens ga ik een plan van aanpak maken en de papegaai en eigenaar begeleiden.

Ik geef de nazorg via mail, app of telefoon (beeldbellen).

U staat er dus niet alleen voor als de papegaai eenmaal weer thuis is.

Waarschijnlijk kan ik ook gaan ontdekken wat dan de redenen zijn waarom de vogel vroeger met dit gedrag is begonnen (mits het geen herplaatser is) en historie niet bekend is.

Tijdelijke opname
Mocht u het geschreeuw/probleemgedrag even niet meer trekken dan stellen wij een tijdelijke opname voor in ons hotel. U kunt dan zelf even op adem komen en zo weer fris er tegen aanals uw papegaai weer thuis komt.

“Tijdelijke opname”

Heeft u (ernstige) problemen met uw papegaai? Dan kan een tijdelijke opname een goede oplossing voor u zijn. Uw papegaai verblijft dan meerdere dagen en nachten in ons hotel. Hier krijgt uw kromsnavel alle aandacht en begeleiding. Als ik de kromsnavel goed heb kunnen observeren tijdens de 2 à 3 weken dan is het tijd om terug naar huis te gaan, dan gaan we het traject thuis starten. Ook begeleid ik u daarbij.
Ik geef de nazorg via mail, app of telefoon (beeldbellen).

Hier zijn enkele stappen die u kunt overwegen als u te maken heeft met
Gedragsproblemen bij uw papegaai:

1. Identificeer het probleemgedrag: Het is belangrijk om het specifieke gedrag dat als problematisch is te identificeren. Dit kan onder meer agressie, schreeuwen, verenplukken, bijten of angstig gedrag zijn.

2. Zoek naar mogelijke oorzaken: Probeer de oorzaak van het gedrag te achterhalen. Is er iets in de omgeving van de papegaai dat stress veroorzaakt? Heeft de papegaai voldoende mentale en fysieke stimulatie? Heeft hij medische problemen?

3. Raadpleeg een vogelarts: Als u vermoedt dat medische problemen een rol spelen bij het gedragsprobleem. Sommige gedragsproblemen kunnen voortvloeien uit onderliggende gezondheidsproblemen

4. Identificeer het probleemgedrag: Het is belangrijk om het specifieke gedrag dat als problematisch is te identificeren. Dit kan onder meer agressie, schreeuwen, verenplukken, bijten of angstig gedrag zijn.

5. Zorg voor de juiste omgeving: Papegaaien hebben een stimulerende omgeving nodig met voldoende speelgoed, interactie en ruimte om te spelen/vliegen. Zorg ervoor dat de kooi groot genoeg is en dat er dagelijks tijd wordt besteed aan interactie en lichaamsbeweging

6. Gedragstherapie: Overweeg het inschakelen van een professionele papegaaiengedragstherapeut of papegaaientrainer om u te helpen bij het aanpakken van het gedragsprobleem. Hier kom ik in beeld als u er niet uitkomt. Ik kan u begeleiden bij het begrijpen van de oorzaken van het gedrag en u leren hoe u het kunt corrigeren. Een tijdelijke opname kan hier ook in meewerken. In 2024 hoop ik  mijn opleiding af te sluiten tot gediplomeerd gedragstherapeut, dan heb ik buiten de praktijk ervaring ook het papiertje

7. Geduld en consistentie: Het oplossen van gedragsproblemen kost tijd en inzet. Het is belangrijk om geduldig en consistent te zijn bij het aanpakken van het gedrag. Beloon positief gedrag en vermijd strafmethoden.

8. Voorkomen is beter dan genezen: Het is ideaal om gedragsproblemen te voorkomen door uw papegaai van jongs af aan goed op te voeden en te socialiseren. Dit kan problematisch gedrag in de toekomst helpen voorkomen.

9. Houd er rekening mee dat het oplossen van gedragsproblemen bij papegaaien niet altijd eenvoudig is, en soms kan professionele begeleiding noodzakelijk zijn. Het welzijn van uw papegaai moet altijd voorop staan, dus zorg voor een liefdevolle en stimulerende omgeving om de kans op gedragsproblemen te minimaliseren.

 

 

 

 

 

Over MERO

Het initiatief ‘MERO papegaaienhotel’ is genomen op november 2018 door Meriana. MERO papegaaienhotel wordt momenteel gedraaid door 2 personen:

 

Rob is 55 jaar en Meriana is 52 jaar. Wij zijn al ruim 25 jaar papegaaieneigenaren en hebben hierin dan ook een ruime ervaring opgedaan. Het is onze lust en ons leven.

 

Buiten de werkzaamheden voor het hotel hebben wij beiden nog een baan. Maar kunnen het hotel de juiste zorg geven die het nodig heeft en verdient.

Waar moet ik aan denken als ik op vakantie wil met mijn vogel?

Zoals het meer en meer vanzelfsprekend is geworden om met papegaaien en parkieten te wandelen en te fietsen sinds de eerste georganiseerde wandelingen en picknicks door de Kliniek voor Vogels in 2000 is het ook voor de hand liggend om papegaaien en parkieten mee te nemen op vakantie. In Nederland is dat heel eenvoudig in een huisje , in een caravan en zelfs in een tent. Vakantie is voor de hele familie een ideale gelegenheid om er letterlijk even uit te zijn. De vogels leren evenals kleine kinderen en honden van een vakantieperiode. Lekker veel buiten en allerlei sociale ervaringen.

Het meenemen van de papegaai en parkiet naar het buitenland is wat ingewikkelder omdat bij het overschrijden van de grens allerlei vragen gaan meespelen over de eisen die gesteld worden. De eisen die gesteld worden hangen af van de soort vogel, het land waar de reis naar toe gaat en zelfs van het aantal vogels dat de eigenaar wil meenemen. Zo is het niet mogelijk om vogels mee te nemen naar Noorwegen.

Binnen Europa kunnen gezelschapsvogels vaak zonder speciale vergunning worden meegenomen als het gaat om minder dan 5 vogels. Voor een reis of vakantie naar een land buiten Europa is het van belang om met de ambassade van dat land contact op te nemen om te vragen waar de gezondheidsverklaring aan moet voldoen!

Het advies is dat een gezondheidsverklaring wordt opgesteld die wordt aangepast aan het land waar de reis naar toe gaat. Belangrijk is om deze eisen zwart op wit te krijgen zodat er later geen misverstanden over kunnen zijn. Als bekend is aan welke eisen de gezondheidsverklaring moet voldoen wordt een vogeldierenarts vervolgens geacht om de vogel te onderzoeken en op basis van het onderzoek en de gestelde eisen een gezondheidsverklaring te maken.

Afhankelijk van de eisen van het land kan het zijn dat de gezondheidsverklaring niet ouder mag zijn dan 5 of 10 dagen. Dat is bepalend voor de periode tussen het maken van de gezondheidsverklaring en het overschrijden van de grens. Het vergt dus een goede voorbereiding en een juiste timing met een afspraak met de vogeldierenarts. Daarbij is belangrijk dat tevens de identificatie van de vogel is vastgelegd. Het kan gaan om een vaste voetring, eventueel een knijpring of een transponder/ chip zodat de eigenaar altijd kan aantonen dat de vogel ook daadwerkelijk eigendom is van de eigenaar.  Een dergelijk eigendomsbewijs kan ook van belang zijn als de eigenaar weer terug komt in Nederland en wordt aangehouden bij een controle.

Als er in het buitenland of in Nederland in de reisperiode uitbraken zijn van vogelgriep of pseudovogelpest, is het van groot belang dat er geen twijfel is over de herkomst en de vraag wie eigenaar is van de vogel. Een ongeringde vogel of een vogel zonder transponder is dan plotseling een anonieme vogel waarbij niet kan worden aangetoond wie de eigenaar is, wat de herkomst is en hoe lang de vogel al in bezit is.

 

Voor vogels geldt een andere situatie dan voor honden en katten.

Voor honden en katten is een paspoort beschikbaar waardoor honden en katten gemakkelijk binnen Europa mogen worden meegenomen. Voor vogels/papegaaien is er geen paspoort beschikbaar.

Vanwege de risico’s voor de commerciële pluimveehouderij kunnen er voor vogels plotseling andere regels en eisen gelden. Dat speelt bijvoorbeeld als er een uitbraak is van Pseudovogelpestvirus of  het Vogelgriepvirus. Verschillende landen in Europa kunnen dan andere regels en eisen stellen.

Vanuit de Adviespraktijk voor Vogels worden geen gezondheidsverklaringen (meer) opgemaakt. Voor een rechtsgeldige reisverklaring/-document, kunt u zich melden bij uw plaatselijke dierenarts. Ook voor een vakantie binnen Europa adviseert de Adviespraktijk voor Vogels een rechtsgeldig reisdocument mee te nemen. Mocht het nodig zijn, dan kunt u als eigenaar dit officiële document laten zien.

Voor vogels waarbij een speciale CITES verklaring is vereist, is het meenemen naar het buitenland alleen mogelijk met een geldige CITES verklaring. Om een dergelijke vogel mee te nemen naar landen buiten de EU kan een probleem zijn. Voor informatie over CITES  kan contact worden opgenomen met het CITES bureau of ga naar

Hoe zit het met vogels die niet op ziektes getest zijn?

Ons pension bestaat uit 2 verblijven waar uitsluitend geteste vogels zitten.

Wij hebben dan ook geen ruimte voor geen geteste vogels te ontvangen. Daarnaast is elk verblijf voorzien van luchtreinigers. Ook wassen wij onze handen elke keer nadat wij een vogels aangeraakt hebben. Dit om alles zo veilig mogelijk te benaderen. En heel belangrijk punt bij ons, niemand (ook de klant) mag niet in ons pension als er vogels zitten. Zo nemen wij alle voorzorgsmaatregelen in acht en staat hygiëne dus bij ons bovenaan.

En zo behouden we de rust onder de vogels

 

 Let Op !!!!!!!!!

De uitslagen van de testen duren gemiddeld 8 tot 10 werkdagen voordat u deze binnen heeft.

Dit is wel belangrijk i.v.m. de vakantie.

 

Mogen wij eigen voer meenemen?

Uw vogel is uw voer gewend: dus ja. U kunt het voer ook via ons regelen. Wij gaan nooit een discussie aan over voer maar kunnen u wel adviseren.

Wij zelf hebben voor onze vogels een mengeling van Pellet/Zaad/Noten/Chop (groente, fruit, kruiden, bloemen).

Mogen wij ook vanaf ons vakantieadres sms-en/bellen of mailen hoe het met onze vogel gaat?

Geen probleem. We houden je graag op de hoogte van het vakantieverblijf van uw vogel.  Via de app is het mogelijk een video te ontvangen en natuurlijk ook foto’s.

Vangt u of het Hotel ook vogels op?
Dit is niet onze insteek, wij willen echt alleen een vogelhotel zijn. Maar wij willen dit ook niet volledig uitsluiten. Een enkele keer zal dit i.o. mogelijk zijn. Stuur een mail met soort vogel, leeftijd en reden van afstand doen en wij nemen dan contact met u op.
Hoe vaak worden de kooien schoongemaakt?

Onze eigen kooien worden 1 x per week standaard schoongemaakt. Mocht je vaker willen, geen probleem. Hiervoor worden dan wel extra kosten in rekening gebracht. Om de dag komt er schoon papier in de kooien.

Mag ik mijn eigen kooi meenemen?

Jazeker, dit is mogelijk maar alleen voor kleine vogels.  De kooi moet uiteraard schoon en ontsmet zijn.  Voor papegaaien hebben wij zeer ruime villa’s. In de zomerperiode hebben wij geen plaats voor een eigen kooi. Dit omdat wij dan echt helemaal vol zitten.

Op vakantie! Wat doen we met de papegaai?

Het is weer vakantietijd. Wie plannen heeft om op vakantie te gaan, regelt oppas of pension voor hond, kat of konijn. Maar wat kunt u doen om uw papegaai goed verzorgd achter te laten?

Elke ervaring in het leven van de papegaai moet een positieve ervaring zijn. Papegaaien zijn gevoelig voor stress en onthouden negatieve ervaringen goed. Houd hier rekening mee wanneer u de zorg voor uw papegaai een ander overdraagt.

 • U brengt uw papegaai onder bij een kenner. Dit kan een papegaaienhouder of kweker zijn, een bekend vogelopvangcentrum of asiel.
  • Voordeel: deze mensen zijn bekend met de behoeften van papegaaien in het algemeen.
 • U laat de papegaai thuis en zorgt ervoor dat er iemand is die de papegaai verzorgt.
  • Voordeel: uw vogel blijft in zijn eigen vertrouwde omgeving en kent de oppas misschien al.
  • Nadeel: als de oppas niet in uw huis verblijft kan er gemakkelijk verveling optreden, omdat uw papegaai minder aandacht krijgt dan hij gewend is. Daarnaast is het risico op diefstal groter als het bekend wordt dat de papegaai alleen thuis is.
 • U brengt de papegaai onder bij familie of vrienden, die de papegaai kennen.
  • Voordeel: de papegaai verblijft bij voor hem bekende mensen.
  • Nadeel: deze oppas is mogelijk minder bekend met de behoeften van de papegaai en papegaaien in het algemeen. In dat geval moet hij tijdens het gehele verblijf in zijn kooi blijven, wat weer verveling met zich mee brengt.

Regel het ruim oop tijd

Voor welke optie u ook kiest, belangrijk is dat u ruim van te voren de opvang regelt. Moet uw papegaai extern geplaatst worden dan kunt u de papegaai een dagje op proef laten komen om te zien wat hij ervan vind. Blijft hij thuis, laat dan de oppas van tevoren regelmatig komen en de papegaai voeren zodat hij weet wat de "gebruiksaanwijzing " van uw papegaai is. Laat altijd uw instructies op schrift achter voor de verzorger.

Hoe te betalen?

De betaling gebeurt bij het ophalen van uw huisdier.

Bij reservatie wordt een voorschot van €50,- gevraagd.

Op aanvraag van de hotelgasten kunnen zij thuis afgehaald worden en terug gebracht.

Vanaf verblijfperiode van min. 10 dagen, hier zal 0.80/ km voor worden gerekend.

Kunnen wij ook trainen bij u voor de Free flight?

Dit is zeker mogelijk.

Voor € 15,00 per uur kunt u de vlieg voiliere huren.

Dit gaat wel op afspraak.

Wij zijn nog  aan het verbouwen en de vlieg voiliere is nog niet gereed. Hiervan houden wij u uiteraard op de hoogte.

 

Wanneer zijn jullie geopend?

Op afspraak:

Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur

Zaterdag/Zondag op afspraak

Andere dagen en tijden mogelijk i.o.

Hoe kan ik mijn vogels aanmelden voor het hotel?

U kunt per mail een bericht sturen en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen of via het contactformulier op onze website.